Doanh nghiệp 17/04/2015 11:17

ĐHCĐ Bảo Việt thông qua bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT

FICA - Ông Đào Đình Thi chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bảo Việt nhiệm kỳ 2012-2017.

 

Sáng nay, ngày 17/4, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.  Tại Đại hội lần này, Tập đoàn tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bổ thành viên Ban Kiểm soát.

 

Trước đó, trong năm 2014, Bảo Việt đã có nhiều biến động trong nhân sự sau khi 5 thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm cả Chủ tịch HĐQT từ nhiệm. Theo đó, ông Lê Quang Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT), ông Dương Đức Chuyển, ông Nguyễn Ngọc Anh, ông Lê Hải Phong không còn là đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn.

 

Bộ Tài chính đại diện sở hữu 70,91% cổ phiếu của Bảo Việt đã cử 5 đại diện thay thế là ông Đào Đình Thi; bà Thân Hiền Anh, ông Phan Kim Bằng, ông Đậu Minh Lâm, ông Nguyễn Quang Phi.

 

Đại hội bất thường lần này đã thông qua danh sách thành viên HĐQT mới năm 2012-2017. Theo kết quả phiên họp, ông Đào Đình Thi được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bảo Việt nhiệm kỳ 2012-2017.

 

Ngoài ra, bà Phí Thị Quỳnh Nga được bầu vào Ban kiểm soát Tập đoàn thay ông Phan Kim Bằng, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn từ nhiệm từ cuối năm 2014.

 

Chia sẻ tại Đại hội cổ đông, ông Đào Đình Thi khẳng định, việc thay đổi một số lãnh đạo cao cấp không làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn với lợi nhuận năm 2014 vẫn vượt kế hoạch đề ra. Tập đoàn cũng đã có sự bổ sung và bầu kịp thời ngay các nhân sự thay thế nên hoạt động của Bảo Việt vẫn duy trì ổn định.

 

Năm 2014, Công ty mẹ Bảo Việt đạt 1.340 tỷ đồng doanh thu, giảm 1% so với năm 2013 và bằng 95% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2013 và hoàn thành 100% kế hoạch năm.

 

Năm 2015, Bảo Việt đề ra mục tiêu cho Công ty mẹ với doanh thu 1.316 tỷ đồng, giảm gần 2% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận sau thuế cho năm nay chỉ ở mức 980 tỷ đồng, giảm gần 13% so với thực hiện năm 2014.

 

Mức cổ tức cho năm 2014 và 2015 được Bảo Việt trình cổ đông là 10% bằng tiền, giảm so với mức thực hiện của năm 2013 là 15%.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *