Doanh nghiệp 15/06/2021 18:16

Các doanh nghiệp nông nghiệp có thể được nhận gói hỗ trợ hơn 8.000 tỷ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đề xuất gói ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực nông nghiệp trị giá khoảng 8.600 tỷ đồng.

Theo Bộ KH&ĐT, bình quân mức hỗ trợ dự kiến sẽ đạt là 10 tỷ đồng/dự án (gấp gần 3 lần so với hiện tại) và như vậy, trung bình mỗi năm có 100 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp được  thêm vốn.

Theo Bộ KH&ĐT, giai đoạn 2016-2020, dù được bố trí kế hoạch trung hạn từ ngân sách trung ương cho nông nghiệp hơn 300 tỷ đồng nhưng các địa phương ưu tiên đầu tư vào công trình kết cấu hạ tầng.

Bộ KH&ĐT đề xuất gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, dự án nông nghiệp (Ảnh minh họa).

Do đó, vốn đầu tư cho nông nghiệp “teo tóp” còn khoảng 113,5 tỷ đồng. Có 31 dự án tại 15 địa phương tiếp cận vốn ưu đãi với mức trung bình 3,7 tỷ đồng/dự án.

Từ thực trạng trên, Bộ KH&ĐT đề xuất xây dựng nghị định mới thay thế Nghị định 57/2018, đáp ứng những vấn đề mới nảy sinh, các yếu tố tác động lớn đến DN sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp. 

Theo đó, việc hỗ trợ tập trung vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt là ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp bao gồm: Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học.

Tổng hợp từ địa phương cho thấy, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 107.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dự kiến 8.600 tỷ đồng (như Bộ KH&ĐT đề xuất) để thực hiện khoảng 800 dự án, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định sản phẩm nông nghiệp trong vùng dự án trên địa bàn, tăng hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn góp phần chuyển dịch nhanh hơn tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

An Linh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *