Doanh nghiệp 31/05/2021 16:32

5 tháng, cả nước có hơn 78.300 doanh nghiệp thành lập mới

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 5 tháng qua lượng doanh nghiệp thành lập mới và tăng thêm đạt hơn 78.300 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14 tỷ đồng, tăng 20,9%.

Bình quân, mỗi tháng có khoảng 15.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Theo khu vực kinh tế, trong 5 tháng đầu năm nay có 892 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2020; gần 15,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 10,2%; 39,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 17,6%. 

Hơn 78.300 doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động

Trong tháng 5/2021, cả nước có 11,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 150,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 72,2 nghìn người, giảm 22% về số doanh nghiệp, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 23,7% về số lao động so với tháng 4/2021. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 8,1%; số vốn đăng ký tăng 33,6%; số lao động đăng ký giảm 21,1%. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng, cả nước còn có 4.892 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,8% so với tháng trước và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; 3.400 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 26,1% và tăng 1,7%; 4.234 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 24,5% và tăng 37,3%; 1.279 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17% và tăng 33%.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới tăng ở tất cả các lĩnh vực, trừ sản xuất phân phối điện, nước, gas giảm 29,2% so với cùng kỳ năm trước; kinh doanh bất động sản tăng 57,1%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 40,7%; giáo dục và đào tạo tăng 36,7%; vận tải kho bãi tăng 25,4%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 18,9%; thông tin và truyền thông tăng 16%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,7%; nghệ thuật, vui chơi giải trí tăng 15,2%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 13,5%; khai khoáng tăng 13,3%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 12,9%; xây dựng tăng 10,6%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 6,4%; dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 4,6%. 

Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, có 59,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: 31,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; 20 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20,7%; 8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,3%, trong đó có 7.153 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, tăng 31,8%; 86 doanh nghiệp có vốn trên 100 tỷ đồng, giảm 1,1%. 
 

An Linh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *