Chứng Khoán 28/01/2014 07:40

Trên 30% công ty chứng khoán có lãi lũy kế

FICA - Hiện trạng hiện nay cho thấy công tác tái cấu trúc công ty chứng khoán phải tiếp tục được thúc đẩy quyết liệt để đảm bảo hoạt động của các tổ chức này ngày càng an toàn cho khách hàng theo quy định pháp luật.

 

Trong năm 2013 nền kinh tế của Việt Nam đã có những tín hiệu tích cực và đi cùng với sự phát triển đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước tăng trưởng tương đối vững chắc.

Theo đánh giá của Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), các công ty chứng khoán với tư cách là tổ chức trung gian trên thị trường chứng khoán đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.

Các công ty chứng khoán đã thực hiện quản lý trên 1 triệu tài khoản giao dịch, giao dịch của khách hàng được thông suốt, an toàn, bảo đảm được quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Hoạt động tư vấn đầu tư giúp cho doanh nghiệp thực hiện niêm yết, huy động vốn của các doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh các mảng nghiệp vụ kinh doanh, các công ty chứng khoán đã tập trung vào việc tăng cường công tác quản trị rủi ro, tái cấu trúc để đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định pháp luật đề ra.

Thống kê cho thấy, tổng số 104 công ty chứng khoán hiện nay có vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2013 khoảng 36.910 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động công ty chứng khoán bao gồm 114 chi nhánh, 41 phòng giao dịch, 4 văn phòng đại diện.

Số lượng tài khoản của nhà đầu tư mở tại công ty chứng khoán đạt 1.287.576 tài khoản với 1.271.858 tài khoản của nhà đầu tư trong nước và 15.718 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán cũng cho biết, do sự ảnh hưởng của các đợt suy giảm thị trường trước đây, hoạt động của các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn, những công ty chứng khoán tốt thì kết quả kinh doanh ngày càng tốt, những công ty chứng khoán trước đây bị lỗ lũy kế thì hiện nay vẫn chưa khắc phục được.

Kết quả kinh doanh trong năm 2013 cho thấy có trên 30% công ty chứng khoán có lãi lũy kế. Hiện trạng hiện nay cho thấy công tác tái cấu trúc công ty chứng khoán phải tiếp tục được thúc đẩy quyết liệt để đảm bảo hoạt động của các tổ chức này ngày càng an toàn cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *