Chứng Khoán 07/07/2019 10:16

Thị trường trái phiếu Chính phủ “giảm nhiệt” trong tháng 6

Tháng 6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 13 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.132 tỷ đồng trái phiếu, giảm 6,7% so với tháng 5/2019.

Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 6/2019  đạt 87,3%. Khối lượng đặt thầu của tháng 6 gấp 4,9 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm nằm trong khoảng 4,64-4,67%/năm, 15 năm trong khoảng 5,00-5,03%/năm, 20 năm trong khoảng 5,58-5,63%/năm, 30 năm trong khoảng 5,78-5,85%/năm. So với tháng 5/2019, lãi suất trúng thầu tháng 6/2019 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,04-0,10%/năm.

 

STT

Kỳ hạn
 trái phiếu

Số đợt
 đấu thầu

Giá trị
gọi thầu

Giá trị
đăng ký

Giá trị
 trúng thầu

Vùng LS đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

1

500.000.000.000

1.000.000.000.000

0

3,85 - 4,3

0 - 0

2

7 Năm

2

1.000.000.000.000

1.550.000.000.000

0

4,2 - 4,8

0 - 0

3

10 Năm

3

3.000.000.000.000

13.432.000.000.000

2.882.000.000.000

4,5 - 5,1

4,64 - 4,67

4

15 Năm

3

3.000.000.000.000

13.623.000.000.000

3.000.000.000.000

4,96 - 6

5 - 5,03

5

20 Năm

2

2.250.000.000.000

20.039.000.000.000

2.250.000.000.000

5,5 - 6,3

5,58 - 5,63

6

30 Năm

2

3.000.000.000.000

12.937.000.000.000

3.000.000.000.000

5,74 - 6,5

5,78 - 5,85

Tổng

13

12.750.000.000.000

62.581.000.000.000

11.132.000.000.000

 

 

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 6/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 630 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 69,2 nghìn tỷ đồng, giảm 19,6% về giá trị so với tháng 5/2019.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 969 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 97,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8% về giá trị so với tháng 5/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 743 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 39 tỷ đồng.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *