Chứng Khoán 10/10/2018 09:34

“Tèm nhèm” thông tin, Văn hoá Phương Nam bị xử phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán PNC) với tổng số tiền 240 triệu đồng cùng hình thức cảnh cáo.

Không những bị phạt tiền mà PNC còn bị cảnh cáo về vấn đề công khai minh bạch

Cụ thể, PNC bị phạt cảnh cáo do không ban hành quy chế về công bố thông tin. Đồng thời, bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trong đó, PNC công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK TPHCM (HSX), của công ty và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN hàng loạt tài liệu quan trọng gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 lần 1 ngày 04/10/2016, Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân quận 11, TPHCM; BCTC riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2017; BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2017.

PNC cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HSX, của công ty văn bản Giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2016.

Bên cạnh đó, PNC còn bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch đối với số liệu tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý 2/2017.

Cụ thể, tại BCTC riêng quý 2/2017 có sai lệch về số liệu so với BCTC riêng bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (06 tháng đầu năm 2017), Chi phí tài chính, Chi phí quản lý doanh nghiệp; tại BCTC hợp nhất quý 2/2017 có sai lệch về số liệu so với BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (6 tháng đầu năm 2017 và giá vốn hàng bán).

Ngoài ra, theo quyết định của UBCKNN, PNC còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *