Chứng Khoán 28/01/2014 08:39

Sốc với con số “nhảy múa” trên báo cáo kết quả kinh doanh PVX!

FICA - Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát từ 4/4/2013 do lợi nhuận sau kiểm toán 2 năm liền âm: năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố lỗ 19,1 tỷ đồng và năm 2012 lỗ 1.338,39 tỷ đồng, nhưng phải đến nay (sau 9 tháng), PVX mới có công văn khẳng định năm 2011, công ty mẹ lãi 207 tỷ đồng, còn lãi hợp nhất 196 tỷ đồng.

Ngày 3/4/2013, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC – mã chứng khoán PVX đã nhận được thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đưa chứng khoán vào diện bị kiểm soát.

Ngày bắt đầu bị đưa vào diện kiểm soát là 4/4/2013, lý do bị kiểm soát là lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 2 năm gần nhất là số âm. Cụ thể, năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố lỗ 19,1 tỷ đồng và năm 2012 lỗ 1.338,39 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phải 9 tháng sau PVX mới có công văn giải trình. Công văn này nêu rõ, “kết thúc năm 2011, PVX công bố kết quả kinh doanh kiểm toán với công ty mẹ lãi 207 tỷ đồng, còn lãi hợp nhất 196 tỷ đồng”.

 

Khi kết thúc năm tài chính 2012, PVX phải thực hiện điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ (tức là điều chỉnh số liệu BCTC năm 2011) trên BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2012, đồng thời, công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định – công văn của PVX nêu.

Chính vì vậy, sau khi PVX thực hiện công bố BCTC 2012, ngày 4/4/2013, mã chứng khoán PVX bị Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đưa vào diện bị kiểm soát với lý do lợi nhận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất có kiểm toán năm 2012 tại 2 năm gần nhất là số âm.

Cụ thể năm 2011 sau khi điều chỉnh hồi tố lỗ 19,12 tỷ đồng và năm 2012 lỗ 1.338,39 tỷ đồng.

Công văn của PVX nói rằng, “trong quá trinh làm việc và rà soát số liệu tài chính PVC đã phát hiện ra có sự nhầm lẫn/sai sót  về mặt kỹ thuật hợp nhất trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán Nhà nước thực hiện cho BCTC năm 2011”.

Theo đó, trên BCTC Công ty mẹ - PVC, Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh trích lập dự phòng bổ sung khoản đầu tư vào CTCP Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) với số tiền 19,7 tỷ đồng.

Mặc dù theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 thì được hoàn nhập lại trên BCTC hợp nhất khoản dự phòng đầu tư vào công ty liên kết, song, trên BCTC hợp nhất toàn Tổng công ty PVX, khi thực hiện các bút toán hợp nhất đã thiếu bút toán hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính này.

Việc thiếu bút toán hoàn nhập này đã làm cho chi phí tài chính trên BCTC hợp nhất tăng thêm 19,7 tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm tương ứng nên công ty bị lỗ hơn 19 tỷ đồng.

Theo PVX, nếu được Kiểm toán Nhà nước chấp thuận cho phép điều chỉnh bổ sung bút toán hoàn nhập này thì chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 sẽ là số dương với 590 triệu đồng.

Ngày 25/12/2013, Kiểm toán Nhà nước cũng đã thống nhất đề xuất của PVX việc bổ sung bút toán hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào PVC-SG với số tiền trên và lợi nhuận hợp nhất năm 2011 của PVX là 590 triệu đồng.

Theo đó, PVX đề nghị được ra khỏi diện bị kiểm soát do năm 2011 vẫn có lãi 590 triệu đồng.

Theo thông báo của HNX mới ban hành, cơ quan này đã chính thức đưa cổ phiếu PVX ra khỏi diện kiểm soát chuyển sang diện cảnh báo từ 7/2/2014. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2011 là số dương (năm 2011 là 590.715.236 đồng, sau khi điều chỉnh hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài Gòn số tiền là 19.714.440.667 đồng với sự chấp thuận của kiểm toán Nhà nước và xác nhận của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).

Hiện tại, PVX vẫn chưa công bố BCTC quý IV và cả năm 2013. Tính 9 tháng công ty này, công ty vẫn đang lỗ ròng gần 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tới 2.634 tỷ đồng.

Mới đây, nguyên Chủ tịch và Phó Giám đốc PVC-ME (công ty con của PVX) cùng 10 đồng phạm cũng vừa bị khởi tố vì đã có sai phạm gây thiệt hại hơn 85 tỷ đồng tại công ty này.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *