Chứng Khoán 11/11/2020 11:02

Kuwait ra khỏi chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index ảnh hưởng gì tới Việt Nam?

Theo tính toán của BVSC dựa trên công thức, số liệu của MSCI và iShares, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam qua 5 kỳ review sẽ tăng dần từ 12,68% lên 15,76%, 19,01%, 22,23%, 25,49% và 28,78%

 

Theo thông báo mới nhất ngày 9/11, MSCI đã công bố lịch trình phân bổ lại cổ phiếu của Kuwait trong rổ MSCI Frontier Markets 100 Index.

Sau khi đạt được sự đồng thuận, MSCI đã thông qua lộ trình được đề xuất trước đó.

Theo đó, tỷ trọng các cổ phiếu đến từ Kuwait trong MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ được giảm từ từ qua 5 kỳ review bắt đầu từ kỳ review tháng 11/2020 và kết thúc tại kỳ review tháng 11/2021 thay vì chỉ trong 1 kỳ.

Lý do được đưa ra là để tránh tạo ra biến động thị trường và tạo sự thuận lợi cho việc tái cơ cấu do tỷ trọng của Kuwait trong MSCI Frontier Markets 100 Index là khá lớn.

Cụ thể, quá trình loại bỏ dần dần các cổ phiếu của Kuwait ra khỏi chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index được diễn ra trong 5 kỳ review sau: Kỳ 1 – Tháng 11/2020, Kỳ 2 – Tháng 2/2021, Kỳ 3 – Tháng 5/2021, Kỳ 4 – Tháng 8/2021 và Kỳ 5 – Tháng 11/2021.

Theo tính toán của BVSC dựa trên công thức, số liệu của MSCI và iShares, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam qua 5 kỳ review sẽ tăng dần từ 12,68% lên 15,76%, 19,01%, 22,23%, 25,49% và 28,78%.

Ngoài ra, dựa trên kết quả được công bố bởi MSCI, nhiều khả năng sẽ có 2 mã mới sẽ được đưa vào trong rổ chứng khoán MSCI Frontier Markets 100 trong thời gian tới là KDC và PDR.

Còn đối với chỉ số MSCI Frontier Markets Index, cổ phiếu Kuwait sẽ được chuyển toàn bộ khỏi chỉ số này từ kỳ review tháng 11/2020 và chuyển sang chỉ số MSCI Emerging Markets Index.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *