Chứng Khoán 31/10/2014 17:54

HNX thay đổi phương pháp tính HNX-Index và ra mắt các chỉ số mới

FICA - HNX Index sẽ được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng >=5%.

Ngày 29/10/2014, Hội đồng chỉ số Sở GDCK Hà Nội đã họp phiên thứ 7 để xem xét định kỳ các bộ chỉ số của HNX, thay đổi phương pháp tính chỉ số HNX Index, và quyết định thời điểm ra mắt chỉ số tổng thu nhập (Total Return Index) & bộ chỉ số Trái phiếu.

Cùng với việc xem xét định kỳ bộ chỉ số của HNX, Hội đồng chỉ số cũng đã xem xét kết quả chạy thử nghiệm chỉ số HNX FF Index trong 10 tháng qua.

Với kết quả phản ánh sát diễn biến thị trường, vận hành ổn định, Hội đồng chỉ số đã quyết định sử dụng phương pháp tính chỉ số HNX FF Index để áp dụng tính toán chỉ số HNX Index từ ngày 1/1/2015.

Theo đó, HNX Index sẽ được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. 

Tại cuộc họp, Hội đồng chỉ số đã ấn định thời điểm chính thức ra mắt chỉ số tổng thu nhập đầu tháng 12/2014 và bộ chỉ số trái phiếu vào tháng 1/2015.

Chỉ số tổng thu nhập TRI – HNX 30 được tính toán dựa trên chỉ số gốc HNX 30. Cổ tức sử dụng trong phương pháp tính toán chỉ số này là tổng giá trị các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30. Đây là chỉ số tham chiếu tốt cho các sản phẩm sử dụng hoặc kết nối với chỉ số HNX 30.

Chỉ số TRI – HNX 30 sẽ được tính toán và công bố cuối ngày giao dịch với điểm cơ sở 100 điểm và ngày cơ sở 3/1/2012 (trùng ngày cơ sở chỉ số HNX 30). Thời điểm ra mắt chỉ số dự kiến 1 tuần trước thời điểm Công ty quản lý quỹ SSIAM niêm yết chứng chỉ quỹ ETF SSIAM HNX 30 trên HNX.

Trong khi đó, bộ chỉ số trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành với nhóm các chỉ số thành phần gồm có chỉ số 2 năm, 3 năm, 5 năm và chỉ số tổng hợp. Mỗi chỉ số này được tính theo giá sạch, giá gộp, và tổng thu nhập. Nguồn giá được thu thập từ giá giao dịch, giá chào trên Hệ thống giao dịch TPCP, giá chào trên Hệ thống đường cong lợi suất và giá được xác định dựa trên định giá từ đường cong lợi suất.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *