Chứng Khoán 07/12/2013 06:45

Eximbank mua cổ phiếu quỹ giá không quá 14.500 đồng/cổ phiếu

FICA - Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán EIB) lên phương án cụ thể để mua lại tối đa 11 triệu cổ phiếu quỹ.Đây là số cổ phiếu quỹ Eximbank dự kiến mua trong đợt 1. Ngoài ra, Ngân hàng sẽ xin ý kiến cổ đông mua thêm gần 51,8 triệu cổ phiếu quỹ trong đợt 2. Nếu mua đủ cả 2 đợt, Eximbank sẽ nắm 5% lượng cổ phiếu lưu hành làm cổ phiếu quỹ. Ngân hàng hiện không có cổ phiếu quỹ.

Mục đích mua lại cổ phiếu là giảm áp lực chi trả cổ tức (do không cần trả cổ tức cho cổ phiếu quỹ) và bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua việc giữ giá cổ phiếu. Để mua lại lượng cổ phiếu này, Eximmbank dự kiến dùng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển là gần 157 tỷ đồng.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 18/12/2013 tới ngày 16/1/2014. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh với giá mua tối đa dự kiến không quá 14.500 đồng/cổ phiếu.


LT

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *