Chứng Khoán 04/06/2021 07:25

Chứng khoán phái sinh “sống khỏe” trong tháng 5

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 78,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,14% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại HNX tiếp tục có diễn biến tăng trong tháng 5/2021. Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 209.707 hợp đồng/phiên, tăng 11,27% so với tháng trước. Phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 303.743 hợp đồng vào ngày 12/5/2021. 

   Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 5/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 5.2021

Tháng 4.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

209.707

 

188.470

11,27%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

26.969

32.429

-16,84%

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 5 đạt 26.969 hợp đồng, giảm 16,84% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 37.471 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/5/2021.

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 5/2021

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tiếp tục không có giao dịch trongtháng 5/2021 .

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhà đầu tư có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Về nhà đầu tư trong nước, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 78,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,14% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến tăng trưởng liên tục từ đầu năm.

Tổng khối lượng giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 17.996.675 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 185.945 hợp đồng/phiên, trong đó, tháng 5 có khối lượng giao dịch bình quân lớn nhất đạt 209.707 hợp đồng/phiên.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *