Chứng Khoán 17/07/2019 16:53

Chịu tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, chứng khoán Việt vẫn duy trì ổn định

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới chịu tác động chung của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng nhất định nhưng nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết ngành chứng khoán vừa diễn ra, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đánh giá, trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới chịu tác động chung của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng nhất định nhưng nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển.

“Trong nửa đầu năm 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành toàn diện, đầy đủ các mặt công tác từ xây dựng thể chế, phát triển thị trường, tăng cường thanh tra giám sát, công tác tài chính nội ngành", Thứ trưởng nhận định.

Theo đó, về mặt hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2019), dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019). Đồng thời cũng đã ban hành các Thông tư, Đề án để triển khai thực hiện, tăng cường thêm công tác hướng dẫn, quản lý thị trường.

Đặc biệt đã trình và ban hành Đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trong đó cụ thể hóa 8 nhóm giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khóa Việt Nam trong thời gian tới; trình Thủ tướng phê duyệt Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Về quản lý thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã rút kinh nghiệm từ những biến động của thị trường chứng khoán năm ngoái; đã tạo thêm những hàng hóa, sản phẩm mới cho thị trường. Công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán chú trọng, tăng cường…

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng, nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời gian tới, nhất là 6 tháng cuối năm 2019 còn khá nặng nề. Theo đó, Thứ trưởng đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bám sát chương trình, kế hoạch trọng tâm và giải pháp thực hiện đã đề ra, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi đảm bảo đạt được kết quả như kỳ vọng, tạo ra sự phát triển của một “thế hệ hai” đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới, đồng thời khẳng định vị thế, địa vị pháp lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong việc quản lý và phát triển thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sửa đổi để đảm bảo đồng bộ trong thực hiện khi Luật có hiệu lực.

Thứ trưởng yêu cầu UBCK phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP HCM để thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán theo Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

“Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, đòi hỏi phải triển khai thận trọng, đồng bộ tất cả các mặt, cần đảm bảo khi Sở GDCK Việt Nam ra đời vận hành thông suốt, không gây xáo trộn, ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động của 2 Sở hiện hành, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các công ty chứng khoán trên thị trường.” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời yêu cầu, phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính ngân hàng và các đơn vị liên quan thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, gắn cổ phần hóa với niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán; kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch sau cổ phần hóa.

Tiếp tục phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở Đề án đã trình Chính phủ về tái cơ cấu cũng như lộ trình phát triển các sản phẩm mới phù hợp thông lệ quốc tế, tạo sự sôi động, sức hút trên thị trường, góp phần làm phong phú thêm hàng hóa trên thị trường.

"Dự báo thời gian tới, kinh tế thế gới tiếp tục biến động, kinh tế Việt Nam cũng không thể tránh khỏi các tác động. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, báo cáo Bộ, Chính phủ các giải pháp cần thiết để giữ vững sự phát triển của thị trường chứng khoán", Thứ trưởng đề nghị.

Thứ trưởng cũng đặt ra yêu cầu đẩy nhanh quá trình thực hiện đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng thị trường cận biên lên hạng thị trường mới nổi trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE.

Phương Dung

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *