Chứng Khoán 21/11/2014 09:37

Chính thức "siết" cho vay đầu tư chứng khoán

FICA - Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư 36/TT-NHNN "Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài" có hiệu lực thi hành từ 1/2/2015.

Theo đó, một nội dung đáng chú ý là Thông tư đã quy định cụ thể, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng chỉ được cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, chiết khẩu giấy tờ có giá đối với khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu khi đảm bảo giới hạn và tỷ lệ đảm bảo an toàn; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; Phân loại và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định; Khách hàng không phải là người có liên quan theo quy định của Thông tư.

Các quy định về cấp tín dụng đầu tư cổ phiếu cũng được quy định cụ thể. Theo đó, NHTM không được cấp tín dụng, ủy thác cho công ty con, công ty liên kết của TCTD để công ty con, công ty liên kết đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cho vay để đầu tư kinh doanh cổ phiếu.

Khoản cấp tín dụng của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho khách hàng để đầu tư cổ phiếu không được bảo đảm bằng chính cổ phiếu đó.

NHTM không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu của chính NHTM, trừ trường hợp cho vay với người lao động.

TCTD và ngân hàng chi nhánh nước ngoài cũng không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu trên cơ sở đảm bảo của TCTD khác hoặc trên cơ bảo đảm bằng cổ phiếu của TCTD khác. Đồng thời, không được cấp tín dụng trung và dài hạn để kinh doanh, đầu tư cổ phiếu.

Thông tin về việc "siết chặt" nguồn vốn cho vay đầu tư chứng khoán đã được giới tài chính đồn đoán trong thời gian gần đây. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư quan ngại nguồn vốn vào thị trường sẽ giảm đáng kể và có thể gây tiêu cực. Theo thông tư 36, nguồn vốn cho vay đầu tư chứng khoán giảm xuống còn tối đa 5%, nhỏ hơn rất nhiều so với mức 20% hiện hành.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo NHNN từng giải thích, việc quy định giới hạn cho vay tối đa 5% vốn điều lệ thực ra lại rất rộng, bởi vì nó chỉ áp dụng đối với cho vay đầu tư cổ phiếu. Trước đây, giới hạn là 20%, nhưng đó là với chứng khoán nói chung, mà phần lớn là trái phiếu, còn cổ phiếu chỉ chiếm rất nhỏ.

Ông tính toán thêm, với quy mô hơn 400.000 tỷ đồng vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng hiện nay, giới hạn 5% đó là rất lớn so với quy mô giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

Phương Dung

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *