Đầu tư 04/11/2013 14:47

GRDP đầu người Sơn La gần gấp đôi trong 5 năm

FICA - Dự kiến, với tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ đến năm 2015 dự kiến đạt 11,5%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 là 8,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người tại Sơn La sẽ cán mốc 1.000 USD/năm vào 2015 và tăng vọt lên 1.800 USD vào 2020.

 

Nhà máy thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á nằm trên địa phận xã Ít Ong, Mường La, Sơn La


Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt vào 29/10 vừa rồi.


Trên cơ sở tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để khai thác các tiềm năng, lợi thế vùng Tây Bắc, Sơn La được kỳ vọng sẽ trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2020.


Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ đến năm 2015 dự kiến đạt 11,5%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 là 8,5%/năm.


Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.000 USD/năm. Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tương ứng là 37%, 25%, 38%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 65.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 11.000 tỷ đồng; năng suất lao động là 41,6 triệu đồng/người/năm.


Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.800 USD/năm; cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tương ứng là 32,5%, 28,5%, 39%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 90.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt khoảng 22.000 tỷ đồng; năng suất lao động là 62,9 triệu đồng/người/năm.


Về hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, đến năm 2015 dự kiến 75% xã có đường ô tô tới trung tâm xã đi được 4 mùa và đạt 100% vào năm 2020. Tập trung xây dựng hệ thống đô thị, đặc biệt là các đô thị trọng điểm thành phố Sơn La, thị xã Mộc Châu, thị xã Hát Lót.


Sơn La sẽ tập trung vào ba khâu đột phá về cơ chế, chính sách, phát triển, thu hút nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng. Trong đó, cơ chế, chính sách tập trung nghiên cứu cụ thể điều kiện của Sơn La để đưa chính sách thuế thủy điện, phí môi trường rừng... chính sách đổi đất, trụ sở cũ lấy hạ tầng vào thực tiễn, tích cực triển khai chính sách đầu tư PPP, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp miền núi sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *