Tìm kiếm

Chủ đề : luật đất đai

Hàng nghìn hộ dân bị treo quyền tách thửa, xây nhà

16/10/2020

Hàng nghìn hộ dân tại TP.HCM không thể tách thửa đất vì rơi vào quy hoạch treo do những hạn chế của Quyết định 60.

Hàng nghìn hộ dân bị treo quyền tách thửa, xây nhà

16/10/2020

Hàng nghìn hộ dân tại TP.HCM không thể tách thửa đất vì rơi vào quy hoạch treo do những hạn chế của Quyết định 60.

Sẽ thành lập 12 đoàn giám sát về quản lý sử dụng đất đai tại các đô thị

15/11/2018

Ngày 15/11, Đoàn Giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Sẽ thành lập 12 đoàn giám sát về quản lý sử dụng đất đai tại các đô thị

15/11/2018

Ngày 15/11, Đoàn Giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Hà Nội: Thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất với nhiều dự án vi phạm

08/08/2018

Từ tháng 10/2012 đến 31/3/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành 38 quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các chủ đầu tư có dự án vi phạm với diện tích 990,38ha.

Hà Nội: Thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất với nhiều dự án vi phạm

08/08/2018

Từ tháng 10/2012 đến 31/3/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành 38 quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các chủ đầu tư có dự án vi phạm với diện tích 990,38ha.

TP.HCM báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý loạt vi phạm về đất đai

20/07/2018

UBND TP.HCM đã tổ chức thanh tra và vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến vi phạm đất đai tại địa phương.

TP.HCM báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý loạt vi phạm về đất đai

20/07/2018

UBND TP.HCM đã tổ chức thanh tra và vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến vi phạm đất đai tại địa phương.

Nhật Bản "rót" vốn vào 2.237 dự án tại Việt Nam

14/04/2014

FICA - Với tổng vốn đăng ký 35,38 tỷ đồng tính đến tháng 3/2014, Nhật Bản đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; quy mô vốn bình quân 1 dự án của Nhật Bản là 15,8 triệu USD/dự án.

Nhật Bản "rót" vốn vào 2.237 dự án tại Việt Nam

14/04/2014

FICA - Với tổng vốn đăng ký 35,38 tỷ đồng tính đến tháng 3/2014, Nhật Bản đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; quy mô vốn bình quân 1 dự án của Nhật Bản là 15,8 triệu USD/dự án.