Tìm kiếm

Chủ đề : Đa cấp

Công ty Quốc tế mưa đóng cửa, thêm một doanh nghiệp đa cấp "biến mất"

29/07/2021

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa.

Công ty Quốc tế mưa đóng cửa, thêm một doanh nghiệp đa cấp "biến mất"

29/07/2021

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa.

Cảnh bảo các website, ứng dụng hoàn tiền mua sắm có dấu hiệu đa cấp trái phép

22/08/2020

“Tiêu dùng hoàn tiền” hay “mua sắm hoàn tiền” (cashback) là việc người tiêu dùng, người mua được hoàn lại một phần tiền khi họ mua sắm thông qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, hoặc qua ứng dụng mua hàng.

Cảnh bảo các website, ứng dụng hoàn tiền mua sắm có dấu hiệu đa cấp trái phép

22/08/2020

“Tiêu dùng hoàn tiền” hay “mua sắm hoàn tiền” (cashback) là việc người tiêu dùng, người mua được hoàn lại một phần tiền khi họ mua sắm thông qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, hoặc qua ứng dụng mua hàng.

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Morinda Việt Nam

31/07/2020

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) cho biết đã có thông báo số 120/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam.

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Morinda Việt Nam

31/07/2020

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) cho biết đã có thông báo số 120/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam.

Bộ Công Thương cảnh báo người dùng không tham gia đa cấp Jeunesse Global

16/02/2020

Cục CT&BVNTD (Bộ Công Thương) cảnh báo người dân không nên tham vào các hoạt động có dấu hiệu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép Jeunesse hay Jeunesse Global.

Bộ Công Thương cảnh báo người dùng không tham gia đa cấp Jeunesse Global

16/02/2020

Cục CT&BVNTD (Bộ Công Thương) cảnh báo người dân không nên tham vào các hoạt động có dấu hiệu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép Jeunesse hay Jeunesse Global.

Xoá sổ một công ty bán hàng đa cấp ở Việt Nam

14/02/2020

Cục CT&BVNTD vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam.

Xoá sổ một công ty bán hàng đa cấp ở Việt Nam

14/02/2020

Cục CT&BVNTD vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam.

Bộ Công Thương cảnh báo kinh doanh đa cấp đối với sản phẩm, dịch vụ của JEUNESSE

26/08/2019

Bộ Công Thương cho rằng hoạt động tuyển người và trả thưởng khi tham gia mạng lưới của Jeunesse có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, trong khi đơn vị này chưa được cấp giấy phép.

Bộ Công Thương cảnh báo kinh doanh đa cấp đối với sản phẩm, dịch vụ của JEUNESSE

26/08/2019

Bộ Công Thương cho rằng hoạt động tuyển người và trả thưởng khi tham gia mạng lưới của Jeunesse có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, trong khi đơn vị này chưa được cấp giấy phép.