Tìm kiếm

Chủ đề : chốt lời

Mỗi lần tăng giá điện, dân đều không hiểu vì sao?!

31/03/2014

FICA – Trong một thị trường điện thiếu minh bạch, thiếu cạnh tranh, theo Chủ tịch Hội đồng Khoa học Năng lượng Việt Nam Bùi Huy Phùng, dù Chính phủ cho phép mấy tháng điều chỉnh 1 lần nhưng người dân vẫn không hiểu vì sao phải tăng giá.

Mỗi lần tăng giá điện, dân đều không hiểu vì sao?!

31/03/2014

FICA – Trong một thị trường điện thiếu minh bạch, thiếu cạnh tranh, theo Chủ tịch Hội đồng Khoa học Năng lượng Việt Nam Bùi Huy Phùng, dù Chính phủ cho phép mấy tháng điều chỉnh 1 lần nhưng người dân vẫn không hiểu vì sao phải tăng giá.