Tìm kiếm

Chủ đề : miễn nhiệm Chủ tịch

Ông Lê Hồng Minh thôi làm Chủ tịch VNG

11/01/2023

Nhà sáng lập VNG sẽ thôi giữ chức Chủ tịch từ ngày 1/1/2023. Thay vị trí của ông Lê Hồng Minh là ông Võ Sỹ Nhân - Giám đốc điều hành Empire City, đồng sáng lập quỹ GAW NP Capital, đồng thời là Phó chủ tịch Công ty Tiến Phước.

Ông Lê Hồng Minh thôi làm Chủ tịch VNG

11/01/2023

Nhà sáng lập VNG sẽ thôi giữ chức Chủ tịch từ ngày 1/1/2023. Thay vị trí của ông Lê Hồng Minh là ông Võ Sỹ Nhân - Giám đốc điều hành Empire City, đồng sáng lập quỹ GAW NP Capital, đồng thời là Phó chủ tịch Công ty Tiến Phước.