Tìm kiếm

Chủ đề : 5s o

Xuất khẩu sang Mỹ: Việt Nam lại khổ vì bán quá rẻ...

27/05/2014

Thuế chống bán phá giá ca tra đối với các doanh nghiệp Việt Nam tăng lên 2,11 USD/kg, thay vì mức 0,42% USD/kg như đã công bố hồi tháng 3.