Tìm kiếm

Chủ đề : hàng rào phi thuế quan

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ra lượng vàng lớn

26/05/2014

FICA - Trước những biến động mạnh của thị trường, Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định có các yếu tố đầu cơ làm giá hoặc kích động tâm lý đẩy giá vàng lên cao. Cơ quan này luôn sẵn sàng và có đủ lượng vàng bán can thiệp mạnh, trên quy mô lớn khi cần thiết.