Tìm kiếm

Chủ đề : scandal

Xử lại vụ 7 ngân hàng tranh nhau kho cà phê hơn 3.000 tấn

25/05/2014

FICA - Bản án của tòa quận 4 (TP.HCM) đồng ý cho ngân hàng Phương Đông (OCB) phát mãi tài sản cầm cố của công ty Trường Ngân đã bị TAND TP.HCM huỷ bỏ vì chưa có sự đồng ý của 6 ngân hàng khác cùng cho công ty Trường Ngân vay vốn.