Tìm kiếm

Chủ đề : sáng tạo

Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Động lực đi lên đã suy yếu

24/05/2014

Trong cuộc trao đổi bàn tròn với nhà báo Hải Vân, các chuyên gia chứng khoán cho rằng, sau quá trình hồi phục vừa qua, tâm lý và mặt bằng định giá chung của thị trường đã quay về điểm cân bằng. Do đó, động lực để thị trường đi lên tiếp đã suy yếu. Tuy nhiên, rủi ro giảm sâu là khó vì dòng tiền chờ thời vẫn khá lớn, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục xu thế mua ròng.