Tìm kiếm

Chủ đề : Cân đối ngân sách

Quốc hội cắt hơn 1.200 tỷ đồng vốn trái phiếu cho Bộ Giao thông và Bộ Nông nghiệp

15/11/2018

Theo Nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018, hai Bộ: Giao thông và Nông nghiệp bị giảm vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Ủy ban Giám sát tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

15/10/2018

Theo Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nghiên cứu cắt giảm thuế suất thuế thu nhập DNVVN kết hợp mở rộng cơ sở thuế để từ đó tăng cường nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh...

Ủy ban Giám sát tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

15/10/2018

Theo Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nghiên cứu cắt giảm thuế suất thuế thu nhập DNVVN kết hợp mở rộng cơ sở thuế để từ đó tăng cường nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh...

Tăng nội lực để giảm lệ thuộc kinh tế nước ngoài

24/05/2014

FICA - “Phát huy nội lực để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Việt Nam đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc đầu tiên là phải nâng cao được năng suất lao động và hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.