Tìm kiếm

Chủ đề : giai phap thu hut fdi

Bộ Chính trị thông qua đề án thu hút FDI

06/07/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị thông qua đề án thu hút FDI

06/07/2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Petrolimex chưa niêm yết trong năm 2014

24/05/2014

FICA - Theo Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo, Petrolimex chắc chắn không niêm yết trong năm 2014 mà thực hiện niêm yết sau khi tìm cổ đông chiến lược tăng vốn, giảm tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà nước. Thời gian niêm yết dự kiến là năm 2015.