Tìm kiếm

Chủ đề : Warren Buffett

Chi mạnh cho cổ phiếu Apple, sau vài năm tỷ phú Buffett lãi đậm, tăng gấp 3 lần

12/11/2020

Theo Business Insider, Berkshire đã đầu tư khoảng 35 tỷ USD vào Apple trong thời gian từ năm 2016 - 2018. Như vậy, chỉ sau vài năm, khoản đầu tư của tỷ phú Buffett đã tăng gấp 3 lần.

Chi mạnh cho cổ phiếu Apple, sau vài năm tỷ phú Buffett lãi đậm, tăng gấp 3 lần

12/11/2020

Theo Business Insider, Berkshire đã đầu tư khoảng 35 tỷ USD vào Apple trong thời gian từ năm 2016 - 2018. Như vậy, chỉ sau vài năm, khoản đầu tư của tỷ phú Buffett đã tăng gấp 3 lần.

"Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt lòng tin rất lớn vào Việt Nam"

22/05/2014

Giải pháp kịp thời được Chính phủ đưa ra thời gian qua đã góp phần rất lớn củng cố lòng tin của nhà đầu tư.