Tìm kiếm

Chủ đề : APEC

Đà Nẵng phản hồi Thanh tra Bộ Xây dựng về kết luận “cấp phép hợp thức hóa sai phạm”

02/08/2018

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có thông cáo phản hồi liên quan đến Kết luận thanh tra ngày 10/7/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Doanh nghiệp nhà nước: Công bố thông tin kiểu đánh đố

22/05/2014

Một trong những lý do khiến nhà đầu tư ngại tham gia các đợt IPO gần đây là tính thiếu minh bạch của DNNN, nhất là việc chậm trễ không công bố thông tin hoặc công bố kiểu đánh đố nhà đầu tư.