Tìm kiếm

Chủ đề : mắc ca

Giải pháp tích lũy từ những khoản tiền nhỏ

18/03/2014

FICA - Việc gửi tiết kiệm thường chỉ nằm trong ý định khi mọi người đã có một khoản tiền kha khá. Với số tiền tích lũy hàng tháng ít ỏi từ những khoản thu nhập trung bình, ít ai lại có ý định gửi tiết kiệm để tích lũy lâu dài, đặc biệt khi luôn phải canh cánh việc dự phòng tài chính cho những biến cố bất ngờ xảy ra.