Tìm kiếm

Chủ đề : chuyển giá

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chống chuyển giá

20/10/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đại của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính làm tốt hơn việc chống chuyển giá sau khi báo chí và chuyên gia nêu trình độ kiểm toán viên không đủ năng lực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường chống chuyển giá

20/10/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đại của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính làm tốt hơn việc chống chuyển giá sau khi báo chí và chuyên gia nêu trình độ kiểm toán viên không đủ năng lực.

Doanh nghiệp nước ngoài vẫn muốn làm ăn tại Việt Nam

21/05/2014

FICA - Các doanh nghiệp nước ngoài bị thiệt hại tại vụ xô xát diễn ra hồi tuần trước mong muốn sớm có những chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong vụ việc vừa qua để doanh nghiệp và người lao động yên tâm kinh doanh, sản xuất.