Bất động sản 07/12/2013 21:00

TPHCM yêu cầu chấm dứt tạm cư trước 30/6/2014

FICA - UBND thành phố cũng yêu cầu xây dựng chính sách, giải pháp xử lý cho những trường hợp quỹ nhà, đất tái định cư chưa đáp ứng, không phù hợp với yêu cầu của người dân tái định cư.

Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện điều chỉnh kế hoạch bố trí sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn thành phố, đảm bảo hoàn thành việc bố trí sử dụng 3.799 căn hộ/nền đất (thuộc quỹ nhà, đất tái định cư hiện có, chưa được phân bổ cho giai đoạn 2013-2015) trước ngày 30/6/2014;

UBND thành phố cũng yêu cầu xây dựng chính sách, giải pháp xử lý cho những trường hợp quỹ nhà, đất tái định cư chưa đáp ứng, không phù hợp với yêu cầu của người dân tái định cư; đề xuất quỹ đất xây trước quỹ nhà tái định cư tại chỗ, tại địa phương, cùng khu vực theo quy hoạch; không bố trí tái định cư quá xa nơi ở cũ; xây dựng chính sách hỗ trợ cho các trường hợp không đủ khả năng mua nhà tái định cư; chấm dứt tình trạng tạm cư trên địa bàn thành phố trước ngày 30/6/2014.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng mô hình nhà tái định cư phù hợp đối với nhà tái định cư tại khu vực nông thôn.

Phương Dung

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *