Bất động sản 14/12/2018 09:49

TP.HCM ra tay xoá sổ 180 dự án "ôm đất" bỏ hoang

Theo báo cáo Sở TN và MT TP.HCM, tổng cộng có 180 dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2018 của các quận, huyện với tổng diện tích là 812,9ha, trong đó có 80 dự án thu hồi đất được được HĐND Thành phố nghj quyết thông qua.

Nhiều dự án sau gần 10 năm triển khai đến nay vẫn nằm trên giấy.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và môi trường về việc xử lý điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi quyết định với 180 dự án không triển khai thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin báo chí.

Trước đó, Sở Tài nguyên và môi trường kiến nghị UBND TP trình HĐND TP điều chỉnh, hủy bỏ các dự án cần thu hồi đất đã được thông qua tại các nghị quyết; quyết định điều chỉnh, hủy bỏ các dự án không thực hiện ra khỏi quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Đồng thời công khai, công bố danh sách các dự án không thực hiện, đã thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Cụ thể, đối với 100 dự án đã được UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện từ năm 2015-2018 với tổng diện tích đất là 812,90ha, nhưng đến nay không thực hiện đúng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt, UBND TP giao Sở Tài nguyên và môi trường trình cụ thể, đề xuất UBND TP giải quyết các vấn đề phát sinh sau quá trình công khai, xử lý.

Đối với 80 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất đã được HĐND TP thông qua với tổng diện tích đất 281,79ha, UBND TP yêu cầu phải rà soát thật chặt chẽ pháp lý các dự án trình HĐND TP điều chỉnh, hủy bỏ các dự án theo thẩm quyền vào kỳ họp HĐND TP gần nhất (tháng 1-2019).

UBND TP cũng giao UBND quận, huyện tiếp tục rà soát các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và môi trường, thu hồi nếu không triển khai đúng kế hoạch.

Nguyễn Khánh
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *