Bất động sản 24/05/2021 08:46

TPHCM chỉ đạo kiểm tra xử lý “cò” tung tin, thổi giá bất động sản

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất...

Chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Cụ thể, nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa chỉ đạo Sở Xây dựng TP tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Sở Tài nguyên Môi trường TP, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức được giao thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để thu thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá bất động sản. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất.

Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên Môi trường TP có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 31/5 này để tổng hợp, tham mưu, trình UBND TP báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường.

Nguyễn Khánh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *