Bất động sản 08/05/2015 02:17

Người nước ngoài không được sở hữu quá 30% căn hộ tại một toà chung cư

Nười nước ngoài không được sở hữu quá 30% tổng số căn hộ của một toà chung cư. Trong một phường có nhiều toà chung cư để bán, cho thuê mua thì người nước ngoài không được sở hữu quá quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các toà chung cư trên địa bàn.

Luật Nhà ở với điều khoản thông thoáng cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng vừa có dự thảo tờ trình (lần cuối) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở. 

Theo dự thảo, cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài sau khi hết thời hạn sở hữu nhà ở 50 năm theo Luật Nhà ở thì có thể làm thủ tục gia hạn thời gian sở hữu nhà ở tại Việt Nam thêm 1 lần. Trong đó, cá nhân người nước ngoài được gia hạn 1 lần với thời hạn không quá 50 năm. Tổ chức nước ngoài được gia hạn với thời hạn tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền gia hạn hoạt động. 

UBND cấp tỉnh là đơn vị có thẩm quyền đồng ý gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu. Chủ sở hữu phải có đơn đề nghị (ghi rõ thời hạn) kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng nhận nhà ở và gửi UBND cấp tỉnh để xem xét, giải quyết trước khi hết hạn 3 tháng.

Dự thảo Nghị định cũng quy định, người nước ngoài không được sở hữu quá 30% tổng số căn hộ của một toà chung cư. Trong trường hợp, trên một địa bàn tương đương cấp phường có nhiều toà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài không được sở hữu quá 30% số căn hộ của mỗi toà nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các toà chung cư trên địa bàn.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án. Trường hợp trong một dự án hoặc trên một địa bàn có số dân tương đương cấp phường có nhiều dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không vượt quá 250 căn. 

Về khu vực các tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở, dự thảo Nghị định quy định, phải nằm trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thuộc khu vực không cấm hoặc hạn chế cá nhân nước ngoài cư trú, đi lại để đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cấm hoặc hạn chế cá nhân nước ngoài cư trú, đi lại tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh để chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể tới từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn. 

Nếu các giao dịch mua bán, cho thuê nhà ở vượt quá số lượng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu hoặc mua, thuê mua tại các dự án không thuộc diện được sở hữu sẽ không có giá trị pháp lý và không được cấp giấy chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, bên bán, cho thuê mua nhà ở phải bồi thường thiệt hại cho bên mua, thuê mua. 

 Phương Dung

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *