Bất động sản 05/03/2015 20:39

Đướng sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Yêu cầu đánh giá lại năng lực điều hành, tài chính và con người

FICA - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông vào sáng nay.

Theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông vào sáng nay (5/3), ông Lê Kim Thành - Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, sau ngày 28/12, dự án dừng do việc sập giàn giáo thì việc xử lý vẫn được tiếp tục kéo dài cho tới thời điểm hiện tại.

Hiện Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường sắt đã kiện toàn lại bộ máy bằng cách ký quyết định bổ sung, thành lập các Tổ công tác hiện trường; thành lập, kiện toàn Tổ chuyên về thiết kế; thành lập Tổ chuyên biệt về dự toán và giao cho 1 Phó Tổng giám đốc phụ trách; thành lập một tổ riêng chuyên về đầu máy, toa xe của Dự án Đường sắt đô thị (ĐSĐT) tuyến Cát Linh - Hà Đông

Về khối lượng Dự án đến nay đạt 45% - 47%. Hoàn thành được 346/419 trụ cầu khu gian; thi công 89/112 trụ nhà ga (không bao gồm nhà ga Cát Linh); hoàn thành 41/112 xà mũ các nhà ga…

Từ ngày 10 - 28/1/2015, sau khi rà soát lại và yêu cầu Tổng thầu EPC (Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc) thực hiện một số biện pháp liên quan đến ký kết hợp đồng, đến ngày 31/1, Ban có văn bản cho phép Tổng thầu EPC thi công trở lại 15 hạng mục.

Theo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường dự án tuyến Cát Linh - Hà Đông tiến độ chậm đến nay nguyên nhân đầu tiên là trách nhiệm cũng như sự phối kết hợp của các bên liên quan là chưa cao…

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị Tổng thầu EPC phải rà soát lại tất cả các điều khoản trong hợp đồng với Ban QLDA Đường sắt; đưa ra quy trình phối hợp trong quá trình làm việc. Ít nhất một tuần một lần hai bên phải họp với nhau một lần để kiểm điểm vấn đề phối hợp giữa hai bên để từ đó đưa ra cách giải quyết các vấn đề cụ thể.

Thứ trưởng yêu cầu tổng thầu EPC hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, dự toán gửi Ban QLDA Đường sắt; ký lại tất cả những hợp đồng thầu phụ và chuyển tất cả các hợp đồng thầu phụ về Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thẩm tra; công bố tên tuổi từ giám đốc điều hành, giám đốc kỹ thuật, giám đốc an toàn, giám đốc dự toán của Dự án để có sự phối hợp làm việc giữa các bên; căn cứ vào tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết để chỉ đạo thi công và báo cáo định kỳ về chủ đầu tư.

Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA ĐS khẩn trương hơn nữa trong việc triển khai Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. Ban QLDA cùng Tổng thầu rà soát lại tất cả các nhà thầu, làm việc với từng nhà thầu để đánh giá lại năng lực điều hành, năng lực tài chính, năng lực con người.

Phương Dung

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *