Bất động sản 17/01/2023 16:33

Công ty mẹ Tập đoàn Đạt Phương (DPG): Doanh thu tăng 1,5 lần, dòng tiền thuần tài chính âm gần 124 tỷ đồng

Công ty mẹ Đạt Phương Group đạt 2.320 tỷ đồng doanh thu năm 2022, gấp 1,5 lần năm ngoái. Theo giải trình thì mức tăng đột biến này đến từ việc nhận cổ tức từ 2 công ty con.

Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2022. Quý vừa qua, công ty mẹ Đạt Phương ghi nhận 782 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,4% so với mức 581,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Lũy kế cả năm, công ty này thu được 2.320 tỷ đồng doanh thu, gấp 1,5 lần năm ngoái.

Đáng chú ý trong quý IV/2022, doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ Đạt Phương đạt 68,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với mức 26,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Luỹ kế cả năm doanh thu tài chính đạt 100,5 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần năm 2021.

Theo giải trình, doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2022 tăng mạnh do được tạm ứng cổ tức từ Công ty cổ phần Đạt Phương Sông Bung và Công ty cổ phần Thuỷ điện Đạt Phương Sơn Trà làm cho lợi nhuận sau thuế tăng so với quý IV/2021.

Tăng mạnh về doanh thu hoạt động chính và doanh thu tài chính khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của công ty mẹ Đạt Phương cán mốc 52,3 tỷ đồng, tăng 76,5%. Lũy kế cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 115,1 tỷ đồng, tăng 29,2% so với mức 89,1 tỷ đồng của năm trước.

Về bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản công ty mẹ Đạt Phương ở mức 2.925,6 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn đạt 1.938,4 tỷ đồng, tăng 14,7% so với đầu năm. Trong cơ cấu, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh nhất với mức 29,8%, từ 629,4 tỷ đồng lên 817 tỷ đồng. Trong đó phải thu khách hàng tăng mạnh 32,7% từ 531 tỷ đồng lên 699,3 tỷ đồng, chủ yếu từ phải thu Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam.

Hàng tồn kho giảm 26,2% từ 455,4 tỷ đồng xuống 336,2 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm lợi nhuận sau thuế của công ty Đạt Phương năm 2022 tăng 29,2% (Ảnh: Đạt Phương Group).

Tài sản dài hạn giảm nhẹ 5,6% từ 1.045,5 tỷ đồng xuống 987,2 tỷ đồng. Khoản phải thu dài hạn giảm mạnh 41,7% từ 343 tỷ xuống còn 200 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản phải thu dài hạn khác. Đây là khoản phải thu Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An theo hợp đồng cung cấp vốn ngày 18/11/2021. Theo đó, toàn bộ số tiền công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu năm 2021 được chuyển cho Ccng ty con để thực hiện Dự án khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, thời hạn cấp vốn và lãi suất theo phương án phát hành trái phiếu.

Đây là dự án với diện tích 31,1ha gồm 74 căn biệt thự, song lập, tổng mức đầu tư 518 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 4027/UBND-KTN ngày 23/7/2018 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 2322/UBND-KTN ngày 2/5/2019.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ Đạt Phương chuyển từ âm 153 tỷ đồng năm 2021 sang 153,2 tỷ đồng trong năm 2022. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng chuyển 995,5 triệu đồng so với mức lỗ 29,5 tỷ đồng năm ngoái.

Riêng dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính năm 2022 ở mức -l23,8 tỷ, so với mức dương 336,4 tỷ đồng của năm ngoái, chủ yếu do tăng trả nợ gốc vay.

Ninh An

Chủ đề: bất động sản Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *