Chính sách 03/09/2014 22:10

Thủ tướng lệnh rút giấy phép nhà thầu kém năng lực tại hai dự án

FICA - Tại hai dự án xây dựng ĐHQGHN và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết rút giấy phép đầu tư các dự án không đáp ứng tiêu chí công nghệ cao.

Văn phòng Chính phủ vừa công bố Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với các dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ đã giữ nguyên quy mô tổng thể của hai dự án này, tập trung rà soát các dự án thành phần cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, rà soát quy hoạch, các dự án hạ tầng nhất là giao thông, điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường, rác thải… để đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí, yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng giữa Dự án ĐHQGHN và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với nhau và với quy hoạch chung Đô thị Hòa Lạc trong tương lai.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, rà soát từng dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiêu chí, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; kiên quyết rút giấy phép đầu tư các dự án không đáp ứng tiêu chí công nghệ cao.

Thủ tướng coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hai Khu ĐHQGHN và Công nghệ cao Hòa Lạc là nhiệm vụ trọng điểm cần được ưu tiên bố trí vốn. 

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán tổng nhu cầu vốn, trên cơ sở đó cân đối các nguồn vốn, ưu tiên bố trí vốn tối đa trong năm 2014 và hai năm 2015, 2016 (trong đó ứng ngay một phần trong năm 2014) để bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án ODA ưu tiên và một phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án ĐHQGHN (tập trung cho giai đoạn 1) và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gắn đồng bộ giữa giải phóng mặt bằng với tái định cư. Đồng thời xem xét, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình, dự án trong nội khu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/9/2014.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương các nhà đầu tư được ứng vốn giải phóng mặt bằng phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, để chủ động cho địa phương và các Ban Quản lý Dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án trong phạm vi tổng mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong từng ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho phép thực hiện các cơ chế đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc xác định mốc thời điểm thu hồi đất, chủ sử dụng đất, tài sản và hồ sơ quản lý đất đai hiện có làm căn cứ lập phương án bồi thường.

Hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra kéo dài

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban Quản lý Dự án phải chủ động tổ chức xem xét, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng hạ tầng; điều chỉnh thời gian khởi công và tiến độ của các dự án do bị chậm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý các kiến nghị của địa phương và các Bộ, cơ quan có liên quan để có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, sớm hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai các Dự án theo yêu cầu. Hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra kéo dài trong thời gian đang tập trung giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền địa phương, tiếp tục hỗ trợ các Dự án ĐHQGHN và Khu Công nghệ cao tại Hòa Lạc, tăng cường bộ máy thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư, khu đất dịch vụ; rà soát điều chỉnh các dự án, hợp đồng, bao gồm dự án tái định cư phù hợp tiến độ giải phóng mặt bằng; đặc biệt tập trung, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án ưu tiên tiên bàn giao cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chậm nhất vào tháng 3/2015.

Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án ĐHQGHN, tập trung bảo đảm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình cần thiết trong giai đoạn 1 của Đề án quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về phía ĐHQGHN, Thủ tướng giao phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để nâng cao vai trò quản lý ngay từ giai đoạn đầu của Dự án, bảo đảm triển khai theo đúng yêu cầu, định hướng phát triển chuyên môn của nhà trường. Khuyến khích ĐHQGHN chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư xây dựng trường đại học và cơ sở nghiên cứu cao cấp, để tăng cường vai trò, sự cam kết và trách nhiệm của ĐHQGHN trong hợp tác phát triển với các đối tác trong và ngoài nước.

Bích Diệp

Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *