Chính sách 13/03/2015 10:00

Kiến nghị xử lý 28 doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vi phạm

FICA - Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các tỉnh xử lý đối với 28 doanh nghiệp có vi phạm, khuyết điểm theo biên bản kiểm tra, xác minh mà cơ quan này và Tổng cục Địa chất- Khoáng sản đã ghi nhận.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý 28 doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vi phạm (Ảnh minh họa)

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý 28 doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vi phạm (Ảnh minh họa)

 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh vừa ký văn bản thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Theo kết luận thanh tra, tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn còn chậm so với kế hoạch phê duyệt; hoạt động rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản chưa kịp thời, chất lượng nội dung một số văn bản còn hạn chế, chưa rõ ràng, chưa đồng bộ và chưa phù hợp với Luật Khoáng sản hiện hành.

 

“Có văn bản ban hành nhưng khó thực hiện, phải sửa đổi, bổ sung, lúng túng trong xử lý, thực hiện như việc thu nộp tiền điều tra, thăm dò, tăng thủ tục hành chính. Chưa xây dựng được cơ chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (như Bộ Xây dựng, Bộ Công thương) để xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khai thác các loại khoáng sản…”- kết luận nêu rõ.

 

Hơn nữa, Thanh tra Chính phủ cho rằng hoạt động khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động cấp phép, nguồn thu tiền cấp quyền, phát triển kinh tế-xã hội; chưa thực hiện tốt trong công tác hướng dẫn một số địa phương về khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

 

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền tăng nguồn vốn cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo tinh thần Nghị quyết 02/2011 của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết 535 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Trước mắt tập trung vốn để hoàn thành công tác điều tra cơ bản địa chất hàng năm, đánh giá một số đề án của Chính phủ như than đồng bằng sông Hồng, thăm dò quặng urani Pà Lừa - Pà Rồng đã phê duyệt.

 

Các bộ ngành địa phương trong toàn quốc có liên quan tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác lập, phê duyệt các quy hoạch, khoanh vùng khoáng sản, vùng nguyên liệu, đảm bảo nguyên tắc có vùng nguyên liệu mới phê duyệt dự án đầu tư về chế biến. Trong hoạt động cấp phép đảm bảo nguyên tắc đủ vùng nguyên liệu cho chế biến sâu theo mục tiêu chiến lược khoáng sản đã phê duyệt tại Quyết định 2427/2011 của Thủ tướng Chính phủ, như việc cấp phép thuộc vùng nguyên liệu chì-kẽm khu vực Bó Pia, Pù Quéng, Khuổi Giang, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho Nhà máy chế biến sâu chì-kẽm công suất 31.000 tấn/năm tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

 

Đồng thời phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, các trường hợp thuê đất vượt giấy phép, các trường chưa tiến hành thuê đất nhưng đã có hoạt động khai thác theo quy định của pháp luật.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có giải pháp tích cực truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp theo quy định.

 

“Rà soát lại các giấy phép khoáng sản, kiên quyết thu hồi đối với các mỏ có vi phạm các quy định về thu hồi giấy phép theo Luật Khoáng sản hiện hành; gia hạn hoặc làm thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản đối với giấy phép hết hạn; xử lý theo thẩm quyền và phối hợp với UBND các tỉnh xử lý đối với 28 doanh nghiệp có vi phạm, khuyết điểm theo biên bản kiểm tra, xác minh mà Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Địa chất- Khoáng sản đã ghi nhận”- kết luận thanh tra viết.

 

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong phân giao nhiệm vụ xác định, tính tiền điều tra thăm dò….

Thế Kha

Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *