Bất động sản 15/11/2019 08:41

Cả nước còn trên 2 triệu hecta đất chưa sử dụng

Theo kết quả thống kê diện tích đất đai vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, diện tích nhóm đất nông nghiệp là trên 27 triệu hecta; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp trên 3,7 triệu hecta và diện tích nhóm đất chưa sử dụng trên 2 triệu hecta.

Cả nước còn trên 2 triệu hecta đất chưa sử dụng - 1

(Ảnh minh họa).

Ngày 13/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2098/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018.

Theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018) như sau:

Tổng diện tích tự nhiên là 33.123.597 hecta, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.289.454 hecta; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.773.750 hecta; diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 2.060.393 hecta.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2018 được sử dụng thống nhất trong cả nước. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Thế Kha

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *