Bất động sản 03/05/2019 18:01

Bắc Vân Phong được giải tỏa lệnh đóng băng, thị trường có sôi động trở lại?

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra thông báo kết luận về việc giải quyết vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Liệu thị trường có sôi động trở lại khi UBND huyện Vạn Ninh, nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại.

Cụ thể, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng một số lãnh đạo Sở, Ban, ngành liên quan đã thống nhất chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 (ngày 9/5/2018) về việc tăng cường quản lý đất đại trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của Văn bản 4391 nêu trên.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ngành thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Trước đó, vào ngày 9/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ban hành văn bản về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh).

Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại đây gần như bị “đóng băng”.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang, đề nghị quản lý, ổn định thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, tạo bong bóng bởi đây là các địa phương được chọn để xây dựng mô hình đặc khu kinh tế đầu tiên trong cả nước.

Hồng Vân

Chủ đề: đặc khu kinh tế Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *