Tiền và Hàng 03/05/2018 17:10

VAMA đề xuất loại bỏ một số điều kiện tại Nghị định 116 về ô tô

Sau 5 lần kiến nghị bất thành, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) lại vừa có văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ và một số bộ ngành liên quan tiếp tục đề nghị có chính sách ưu đãi mới về sản xuất cho các dòng xe sản xuất trong nước.

VAMA cho rằng Việt Nam là thị trường tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô tuy nhiên, quy mô thị trường hiện quá nhỏ bé, sản lượng còn quá thấp. Và với sản lượng sản xuất còn thấp như vậy, các ngành công nghiệp phụ trở không thể phát triển như mong đợi. Điều này khiến cho các dòng xe sản xuất trong nước có chi phí sản xuất cao hơn, khả năng cạnh tranh thấp hơn so với ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN.

Trong khi đó, tăng trưởng ổn định của thị trường ô tô là yếu tố vô cùng quan trọng để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp này cũng như công nghiệp phụ trợ. Việt Nam sẽ cần thêm nhiều năm nữa để thị trường đủ lớn và thời kỳ ô tô hóa dự báo sẽ diễn ra vào khoảng năm 2025.

Từ năm 2018, khi thuế nhập khẩu được cắt giảm về mức 0% cho các dòng xe nhập khẩu từ ASEAN, các nhà sản xuất trong nước đnag đối mặt với rất nhiều mối đe dọa đến sự tồn toại. Vì thế, để tăng sức cảnh tranh trong thị trường nhỏ bé này, bên cạnh việc cắt giảm chi phí ở mỗi nhà sản xuất, theo VAMA thì cần có sự hỗ trợ bằng chính sách ưu đãi đối với sản xuất từ phía Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ này sẽ giúp các nhà sản xuất duy trì sản xuất trong nước, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, từng bước tương ứng với sự tăng trưởng của thị trường nói chung trong những năm tiếp theo.

Theo VAMA, chính sách ưu đãi về sản xuất dành cho xe nội đã và đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Do đó, hiệp hội này đề xuất Chính phủ Việt Nam cần cân nhắc việc ưu đãi trong quá trình xây dựng và sửa đổi chính sách.

Hiệp hội này cho rằng chính sách phù hợp với thị trường Việt Nam cần được xây dựng trên nguyên tắc và cơ sở phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ theo bản quy hoạch đã được duyệt. Các bộ ngành liên quan cần phối hợp đồng bộ, nhất quán, cùng một định hướng, nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định của thị trường.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi cần đảm bảo việc đối xử công bằng giữa các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam, phù hợp với lộ trình triển khai cũng như các cam kết quốc tế của Việt Nam; đồng thời, chính sách ấy phải tạo cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp trong nước đều nhận được sự ưu đãi từ phía Chính phủ. Chính sách ưu đãi có thể sẽ được giảm dần từng bước, tương ứng với sự lớn mạnh của thị trường và sự phát triển của nền công nghiệp, thúc đẩy mỗi nhà sản xuất nỗ lực hơn.

Cuối cùng, VAMA nhắc lại mong muốn cũng như đề xuất mà hiệp hội này từng kiến nghị trong 5 bức tâm thư đã gửi tới Văn phòng Chính phủ là được loại bỏ một số quy định chưa phù hợp tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP liên quan tới các quy định về nhập khẩu xe ô tô.

Đồng thời, hiệp hội cũng khẩn thiết đề xuất Chính phủ Việt Nam chấp nhận chứng nhận UNECE và chứng nhận COP của các nước đã cấp cho nhà cung ứng phụ tùng hiện nay. Ngoài ra, VAMA cũng đề nghị không áp dụng yêu cầu mới về đường thử xe CKD với những nhà sản xuất và lắp ráp xe đã có đường thử và đã đi vào hoạt động trước thời điểm Nghị định 116 ban hành…

H.Anh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *