Tiền và Hàng 26/12/2013 07:59

Tăng thuế nhiều loại khoáng sản

Theo Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, một số khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại được điều chỉnh tăng thuế.

Sắt (tăng 2%), titan (tăng 5%), wolfram và antimoan (tăng 8%), đồng (tăng 3%), đá sỏi (tăng 1%), cát (tăng 1%), đất làm gạch (tăng 3%), apatit (tăng 2%), than nâu, than mỡ (tăng 2%),...

 

Anh minh họa
Anh minh họa.

 

Ngoài ra, nhóm Khoáng sản không kim loại, bổ sung thêm “Đá hoa trắng” với thuế suất 9%.

 

Tại nhóm Nước thiên nhiên, nước dưới đất dùng cho hoạt động dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng và nước dưới đất dùng cho mục đích khác nay được gộp thành nước dưới đất dùng cho mục đích khác với thuế suất 5%.

 

Theo THANH HÙNG

Tiền Phong

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *