Doanh nghiệp 31/03/2014 12:03

Năm 2013, LienVietPostBank lãi chưa bằng 1/2 kế hoạch

FICA - Ban Giám đốc cho biết, lợi nhuận giảm dù huy động và dư nợ tăng mạnh do chênh lệch lãi suất (margin) năm 2013 giảm gần 2% so với năm 2012 do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất cho vay.Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 664 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2013 và bằng 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 566 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ các mảng kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng đều có sự giảm sút như thu nhập lãi thuần giảm 180 tỷ đồng, lãi từ hoạt động ngoại hối giảm 24 tỷ đồng trong lỗ từ hoạt động dịch vụ tăng thêm gần 40 tỷ đồng và từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng thêm 123 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí hoạt động cũng tăng thêm 155 tỷ đồng do ngân hàng mở rộng mạng lưới.

Ban Giám đốc của LienVietPostBank cho biết, thu nhập lãi thuần giảm dù huy động và dư nợ tăng mạnh do chênh lệch lãi suất (margin) năm 2013 giảm gần 2% so với năm 2012 do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất cho vay.

Nợ quá hạn được kiểm soát nhưng nợ xấu gia tăng khiến Ngân hàng phải trích thêm dự phòng cụ thể, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Năm 2013, LienVietPostBank phải trích lập thêm 283 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính đến 31/12/2013, tổng tài sản đạt 79.594 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2012 và bằng 93% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt 55.553 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2012 và vượt 1% kế hoạch năm.

Dư nợ tín dụng đạt 35.425 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 23% nhưng mới chỉ hoàn thành 89% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 giảm từ 2,71% xuống 2,48%. Tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 8% bằng tiền, thấp hơn mức 10% năm 2012.

Năm 2014, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 20%, đạt 95.000 tỷ đồng; Huy động đạt 75.000 tỷ đồng, tăng 35%, Tăng trưởng tín dụng 69%, đạt 60.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 64%; Tỷ lệ cổ tức 10% bằng tiền.

Ngân hàng sẽ phát hành riêng lẻ 18,7 triệu cổ phiếu cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hoặc công ty con của VNPost để tăng vốn lên 6.647 tỷ đồng. Với số tiền thu được từ tăng vốn điều lệ, LienVietPostBank dự kiến dùng 1 phần tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh và tăng cường đầu tư các phòng giao dịch Bưu Điện trong năm 2014.

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *