Tiền và Hàng 30/01/2018 08:13

Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới: Miễn kiểm dịch khi không có dịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, trong đó nêu cụ thể nhiều hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới không phải kiểm tra kiểm soát về kiểm dịch, an toàn thực phẩm khi không có dịch.

Tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định rõ hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới được thực hiện qua các cửa khẩu, lối mở biên giới như các thương nhân.

Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, Chính phủ yêu cầu bãi bỏ quy định kiểm dịch hàng hoá khi không xảy ra dịch.
Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, Chính phủ yêu cầu bãi bỏ quy định kiểm dịch hàng hoá khi không xảy ra dịch.

Cụ thể, hàng hoá được điều chỉnh trong phạm vi Nghị định này là hàng hoá của cư dân biên giới sản xuất tại Việt Nam hoặc được mua bán từ nước có chung biên giới mua bán, trao đổi ở khu vực biên giới hai nước để phục vụ các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới.

Để thuận lợi cho cư dân sản xuất, kinh doanh, Chính phủ giao cho Bộ Công Thương ban hành Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. Trong đó phải nêu rõ hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không phải thực hiện kiểm dịch y tế, trừ trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo có dịch bệnh truyền nhiễm, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra thì phải kiểm dịch y tế.

Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới không phải kiểm tra, kiểm soát về chất lượng, an toàn thực phẩm, trừ trường hợp mua gom hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng theo quy định.

Tuy nhiên, hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch động vật, thực vật và kiểm dịch thủy sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố trong từng thời kỳ thì buộc hàng hoá của cư dân biên giới phải được kiểm dịch theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, theo quy định của Nghị định 14, nếu cư dân biên giới khi mua bán, trao đổi hàng hóa thuộc Danh mục trên vượt định mức quy định sẽ phải chịu thuế nhập khẩu và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại các khu vực biên giới.

An Linh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *