Quỹ bình ổn giá xăng còn gần 170 tỷ đồng

Cụ thể, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 1/1/2013 là 756,383 tỷ đồng; đến quý II (đến hết ngày 30/6/2013) 55,467 tỷ đồng; quý III (đến hết ngày 30/9/2013) 58,601 tỷ đồng; hết quý IV (đến hết ngày 31/12/2013) 169,219 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số trích Quỹ bình ổn giá trong quý IV (từ ngày 1/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) là 1.094,158 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá trong quý IV (từ ngày 1/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) 983,540 tỷ đồng.

 

Phương Dung

Chuyên mục : Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *