Tiền và Hàng 08/01/2014 20:21

Quỹ bình ổn giá xăng còn gần 170 tỷ đồng

FICA - Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá trong quý IV và cả năm 2013.

Cụ thể, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 1/1/2013 là 756,383 tỷ đồng; đến quý II (đến hết ngày 30/6/2013) 55,467 tỷ đồng; quý III (đến hết ngày 30/9/2013) 58,601 tỷ đồng; hết quý IV (đến hết ngày 31/12/2013) 169,219 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số trích Quỹ bình ổn giá trong quý IV (từ ngày 1/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) là 1.094,158 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá trong quý IV (từ ngày 1/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) 983,540 tỷ đồng.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *