Infographic 21/02/2014 09:24

[INFOGRAPHIC] Mức giá của ảnh hưởng chính trị

Công ty nào đầu tư nhiều tiền nhất để tăng mức độ ảnh hưởng chính trị?

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *