Thời sự 14/05/2019 03:29

Việt Nam xuất siêu hơn 750 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2019

Xuất siêu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm chủ yếu dựa vào xuất siêu của khu vực FDI với thặng dư thương mại đạt hơn 9,8 tỷ USD trong khi khu vực kinh tế trong nước đóng góp chủ yếu vào nhập siêu của Việt Nam do thâm hụt thương mại của khu vực này đạt hơn 9,1 tỷ USD.

 

BVSC dẫn số liệu mới nhất được công bố bởi tổng cục Hải Quan cho biết, tính từ đầu năm 2019 tới hết tháng 4, Việt Nam xuất siêu hơn 750 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 79,23 tỷ USD và nhập khẩu đạt 78,48 tỷ USD.

Mặc dù vậy, chỉ riêng trong tháng 4, Việt Nam nhập siêu hơn 550 triệu USD do xuất khẩu đạt 20,43 tỷ USD - giảm -10,3% so với tháng trước, tăng +6,5% so với cùng kỳ năm 2018, nhưng nhập khẩu đạt 20,99 tỷ USD - giảm -0,8% so với tháng trước, tăng +10,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong từ đầu năm đến nay bao gồm Điện Thoại và Linh Kiện, Hàng Dệt May và Máy vi tính, Điện Tử với tổng giá trị xuất khẩu lên tới 35 tỷ USD chiếm gần nửa tổng giá trị xuất khẩu.

Mặc dù nằm trong top 3 các mặt hàng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm, nhưng các mặt hàng Máy vi tính và điện tử lại lại có giá trị nhập khẩu lớn nhất trong thời gian này với tổng giá trị lên tới 15,7 tỷ USD.

Theo sau là các mặt hàng Máy móc thiết bị và vải các loại chiếm tổng giá trị lên tới 15,65 tỷ USD. Thêm vào đó, xuất và nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn dựa vào các mặt hàng có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tính đến hết tháng 4, tổng giá trị xuất khẩu của các hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 54,92 tỷ USD, trong khi đó tổng giá nhập khẩu của hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 45,07 tỷ USD.

Do vậy, có thể thấy xuất siêu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm chủ yếu dựa vào xuất siêu của khu vực FDI với thặng dư thương mại đạt hơn 9,8 tỷ USD trong khi khu vực kinh tế trong nước đóng góp chủ yếu vào nhập siêu của Việt Nam do thâm hụt thương mại của khu vực này đạt hơn 9,1 tỷ USD

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *