Dự án Cao tốc Bắc – Nam: Không được phép lùi tiến độ vì bất cứ lý do gì!

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc ngày 14/5 về việc rà soát các dự án trọng điểm của ngành giao thông, trong đó có Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Duy Lâm đã báo cáo tình hình triển khai các dự án thành phần theo hình thức đầu tư công thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông là đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Cam Lộ - La Sơn và Cầu Mỹ Thuận 2.

Ông Nguyễn Duy Lâm cho biết 3 các dự án thành phần này cơ bản đáp ứng theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Cụ thể, dự kiến trong tháng 5/2018 sẽ họp Hội đồng thẩm định; phê duyệt dự án đầu tư trước 15/6/2018; trong tháng 7/2018 sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC điều chỉnh cho phạm vi thuộc Giai đoạn 2 đối với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

“Đoạn Cam Lộ - La Sơn cũng sẽ hoàn thành thủ tục trong tháng 5/2018, phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC cho gói thầu đầu tiên trong Tháng 10/2018; Dự kiến giữa Tháng 5 sẽ thông qua được báo cáo đầu kỳ Cầu Mỹ Thuận 2”, ông Nguyễn Duy Lâm cho biết.

Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư Nguyễn Danh Huy cũng báo cáo cụ thể tình hình triển khai 3 dự án nhóm 1 là đoạn Mai Sơn – Nghi Sơn, Phan Thiết – Dầu Giây; và 5 dự án nhóm 2 thuộc các dự án thành phần: Nghi Sơn – Bãi Vọt và Nha Trang – Phan Thiết.

Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư cũng báo cáo chi tiết những thuận lợi, khó khăn vướng mắc về thống nhất với các Bộ, ngành và địa phương; báo cáo ĐTM với Bộ Tài nguyên và Môi trường; về khung chính sách GPMB cũng như hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi…


Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan tập trung hơn nữa để trong tháng 5/2018 sẽ duyệt 3 dự án PPP và 2 dự án theo hình thức đầu tư công. Tháng 7 tiếp tục phê duyệt 5 dự án còn lại theo hình thức PPP.

“Thời hạn đến 2021 phải cơ bản hoàn thành theo Nghị quyết của Quốc hội là mốc để tất cả các công việc cần triển khai cho đúng, cho kịp. Dự án này không được phép lùi tiến độ vì bất cứ lý do gì”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nghiêm khắc yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan đặc biệt lưu ý đến việc hoàn thành khung chính sách đền bù cho người dân tại vùng có dự án đi qua.

“Mỗi dự án thành phần có khi phải đi qua nhiều địa phương, nhiều địa bàn. Do đó, chính sách,  khung GPMB, ảnh hưởng trực tiếp với người dân nên trong quá trình thực hiện, các cơ quan phải làm thế nào cho thống nhất, đảm bảo quyền lợi cho người dân tại vùng dự án đi qua, tạo thuận lợi cho các đơn vị tham gia dự án. Lãnh đạo các Ban QLDA phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

 

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *