Thời sự 30/05/2019 14:50

Văn phòng Chính phủ: Còn 13 Bộ, ngành nợ về các văn bản pháp luật

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng vừa yêu cầu 13 Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các văn bản, quy định luật, pháp lệnh, đề án, nhiệm vụ còn nợ đọng.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, từ đầu năm 2019, Thủ tướng  Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo và yêu cầu các bộ, cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2017 và 2018, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng 

làm việc với 13 Bộ, ngành còn nợ đọng các văn bản pháp luật

Ngày 22/3, Tổ công tác đã có buổi làm việc với các bộ để rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và đã có báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Tại phiên họp tháng 4, Tổ công tác tiếp tục báo cáo Chính phủ về tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết và nợ đọng các đề án.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tình hình nợ đọng văn bản chi tiết và đề án có cải thiện. Số văn bản chi tiết nợ đọng giảm từ 16 xuống còn 6 văn bản, thuộc trách nhiệm của các Bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính. 17 văn bản quy định chi tiết có hiệu lực từ 1/7/2019 giảm xuống còn 15 văn bản chưa ban hành, thuộc trách nhiệm của các Bộ: Công an, Công Thương, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, so với năm 2017 và 2018, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết tăng lên, để xảy ra tình trạng văn bản nợ đọng quy định chi tiết trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ bảy.

Số đề án nợ đọng trong 4 tháng là 51/103 đề án. Đến nay, còn nợ đọng 38/123 đề án (chiếm 30,8%), thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, qua rà soát của VPCP, các bộ, cơ quan tham gia buổi làm việc còn nợ đọng 37 nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng liên quan đến hoàn thiện thể chế, tăng trưởng và an sinh xã hội.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *