Thời sự 11/06/2019 11:16

Ưu tiên xây dựng sân bay Long Thành và cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh" theo đó ưu tiên xây dựng hạ tầng sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải và phát triển vận tải đa phương thức; ứng dụng các công nghệ vận tải tiến tiến để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT ưu tiên xây dựng hạ tầng

sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam phía đông

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, đổi mới và hoàn thiện thể chế chính sách về vận tải, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, có hiệu lực cao.

Quan trọng hơn, Bộ GTVT phải phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và kinh doanh thương mại, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tái cơ cấu lực lượng vận tải, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh vận tải.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, từ đó hình thành nên cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông vận tải. 

Bộ GTVT phải phát triển các ứng dụng với mục tiêu phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực chuyên ngành.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phải tăng cường kết nối giữa các phương thức để phát triển vận tải đa phương thức, đặc biệt là trên các hành lang vận tải chính.

"Bộ GTVT phải nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải, đưa chi phí vận tải hàng hóa xuống còn khoảng 10% tổng giá trị sản phẩm quốc nội, góp phần giảm chi phí logistics của Việt Nam xuống tương đương khoảng 15% GDP", Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT có các kế hoạch chiến lược ưu tiên phát triển hạ tầng lớn, phát triển vận tải đa phương thức trên hành lang vận tải chính.

Để đạt các mục tiêu trên, Đề án sẽ ưu tiên tập trung phát triển những hạ tầng lớn, hiện đại, có sức lan tỏa: Nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số đoạn tuyến quan trọng thuộc đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. 

Nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải container đường thủy nội địa và các dịch vụ logistics tại khu vực Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *