Thời sự 11/03/2019 16:43

Thuê nước ngoài thẩm định Dự án Cảng Hàng không Long Thành

Chính phủ vừa lập Hội đồng để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đồng thời cho phép thuê nước ngoài thẩm định dự án quan trọng này.

Đứng đầu Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, phó Chủ tịch cũng là Thứ trưởng của Bộ KH&ĐT.

Chính phủ cho phép thuê nước ngoài thẩm định dự án quan trọng Cảng HK Long Thành

Theo yêu cầu của Thủ tướng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên của Hội đồng, cơ quan thường trực của Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.


Hội đồng được thuê liên danh tư vấn nước ngoài và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư Dự án sớm hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *