Thời sự 18/09/2019 08:13

Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh

Ngày 17/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã ký Quyết định Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh. Việc thanh tra này căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo Quyết định, Đoàn thành tra gồm 16 thành viên do ông Vũ Đức Tâm, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn sẽ thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Kiểm tra, xác minh nội dung liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc bộ, địa phương.

Năm 2018, ông Tâm từng là trưởng đoàn thanh tra dự án mở rộng thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này). Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh - 1

Ảnh minh họa

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật. Giao Vụ giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Theo tìm hiểu của Dân trí, ngày 2/8/2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng đã  ký Quyết định số 546 về việc thành lập Tổ công tác giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. Việc thành lập Tổ công tác này cũng căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại văn bản số 215-Ctr/BCĐTW ngày 1/2/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tổ công tác gồm 8 thành viên và Tổ trưởng vẫn là ông Vũ Đức Tâm, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ.

Tổ công tác có nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, xây dựng Đề cương thanh tra, biểu mẫu báo cáo trình Tổng Thanh tra Chính phủ ký văn bản gửi Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo Cơ quan thanh tra thực hiện thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng. Xử lý những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ.

 Báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng và đề xuất, kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra tại một số đơn vị y tế lớn và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn Thanh tra các tỉnh thanh tra tại các đơn vị y tế tỉnh.

Trước đó, tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu: Khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra Dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc; thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng Qũy bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế…

Kết luận kiểm toán chuyên đề 2018 được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố mới đây cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị cũng như việc sử dụng Quỹ bảo hiểm.

Nguyễn Hùng

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *